پرسش و پاسخ
ما در آپارات

کاشی و سرامیک - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

مهندسی سرامیک (بخش دوم)

مهندسی سرامیک (بخش دوم)

در “مهندسی سرامیک (بخش اول)” درباره مهندسی سرامیک چیست؟ و صنعت جذاب سرامیک های پیشرفته سخن گفتیم. در بخش دوم این مقاله با محیط آکادمیک این رشته در ایران و همچنین بازارکار مهندسی سرامیک بیشتر ادامه مطلب