پرسش و پاسخ
ما در آپارات

اصول آزمون - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

تعیین انبساط حرارتی خطی

تعیین انبساط حرارتی خطی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی برای کاشی های سرامیکی است. اصول آزمون تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی برای محدوده دمایی از دمای محیط تا °C 100 است. وسایل دستگاه تعیین ادامه مطلب

تعيين مقاومت سايش سطحی كاشی های لعاب دار

تعیین مقاومت سایش سطحی کاشی های لعاب دار

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون اندازه گیری مقاومت سایش سطحی تمامی کاشی های سرامیکی لعابدار مورد استفاده برای پوشش کف است. اصول آزمون تعیین مقاومت سایش سطحی لعاب کاشی ها با چرخش ادامه مطلب