پرسش و پاسخ
ما در آپارات

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک در سال ۲۰۱۶ (قسمت اول)

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک در سال ۲۰۱۶ (قسمت اول)

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک در سال ۲۰۱۶

نسخه پنجم از گزارش “تولید و مصرف جهانی کاشی های سرامیکی” که توسط گروه تحقیقاتی Acimac تولید شده است، در ماه نوامبر منتشر شد. این گزارش متشکل از ۲۶۰ صفحه نمودار، جداول و تفاسیر است که جزئیات تحلیل های دقیق طی ده سال اخیر تا سال ۲۰۱۶ در صنعت، بازار، مصرف سرانه و جریانات صادراتی در مناطق مختلف جغرافیایی با ۷۶ کشور تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده بزرگ کاشی در جهان ارائه می گردد. در این گزارش یک پیش درآمدی برا این گزارش مفصل به مخاطبین عزیز ارائه می گردد.

۱) پس از ثبات اساسی در سال ۲۰۱۵، شاهد بهبودی قابل ملاحظه در حوزه تولید و مصرف جهانی کاشی های سرامیکی با رشد %۷/۵ و %۵ در سال ۲۰۱۶ بودیم. جریانات وارداتی و صادرات با پویایی کمتری رشدی معادل %۷/۱، را رقم زدندکه در مقایسه با سال ۲۰۱۵، %۵/۱افزایش داشته اند.

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک

۲) تولید کاشی های جهان از ۱۳ میلیارد مترمربع گذشت و به میزان  ۱۳۰۵۶ میلیون متر مربع رسید، که در مقایسه با سال ۲۰۱۵%۷/۵ افزایش یافت.

آسیا رشد خود را از سر گرفت و از ۸۶۳۱ به ۹۳۳۱ میلیون متر مربع رسید (%۱/۸ + به نسبت سال ۲۰۱۵)، یعنی %۵/۷۱ از تولید جهانی را به خود اختصاص داد. این آمار حاصل رشد تولیدات در کشور های چین، هند، ویتنام و ایران بود. قاره اروپا نیز مجموعاً ۱۸۷۷ میلیون متر مربع کاشی (%۴/۱۴از تولید جهانی) را تولید کرد. که شامل %۱/۷ رشد برا کشور های عضو اتحادیه اروپا (از ۱۲۱۸ به ۱۳۰۴ میلیون متر مربع) برآورد گردید. در قاره آمریکا با توجه به انقباض شدید در آمریکای مرکزی و جنوبی، به دلیل کاهش تولید کل که میزان تولید با ۱۰۷ میلیون متر مربع تا ۱۰۸۶ میلیون متر مربع کاهش یافت، از ۱۵۲۳ به ۱۴۴۴ میلیون متر مربع (۱۱ درصد تولید جهانی) رسید. در مقابل، به لطف رشد اقتصادی در مکزیک و ایالات متحده آمریکا، روند رشد با سرعتی بیشتر در آمریکای شمالی ادامه یافت و ۳۵۸ میلیون متر مربع (%۸/۵ +) . میزان تولید آفریقا به ۳۹۹ میلیون متر مربع (%۴/۳-) کاهش یافت.

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک

۳) مصرف کاشی جهان در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت و از ۱۲،۱۷۷ تا ۱۲،۷۸۳ میلیون متر مربع (%۵+) رسید. در آسیا میزان مصرف به ۸،۸۱۸ میلیون متر مربع (%۸+) رسید که معادل %۶۹ از مصرف جهانی را به خود اختصاص داد.  مصرف در اتحادیه اروپا نیز با افزایش رشد تقاضا در اکثر کشورهای جهان، %۹/۵ افزایش یافت (به دنبال رشد ۵٪ در سال ۲۰۱۵) و از ۹۱۰ به ۹۶۴ میلیون متر مربع افزایش یافت. تقاضا در بازارهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا به دلیل رکود در روسیه کمی کاهش یافت که تا حدی با روند رو به رشد در ترکیه جبران شد (%۹/۰-) به ۵۲۷ میلیون متر مربع رسید. در آمریکای مرکزی و جنوبی مصرف کاشی حدود صد میلیون متر مربع کاهش یافت و به ۱۱۸۰ میلیون متر مربع (%۷/۷-) رسید، رکوردی که به طور کلی به دلیل افت بازار مصرف در برزیل است. روند بسیار مثبتی در تقاضا در آمریکای شمالی همچنان ادامه دارد و از ۵۰۷ به ۵۴۷ میلیون متر مربع (%۹/۷+) افزایش یافت که در مکزیک و ایالات متحده آمریکا از لحاظ درصد و ارزش رونق یافت. در مقابل، تقاضا همچنان در آفریقا %۵/۵ افت پیدا کرده است و به دلیل انقباضات در نیجریه، لیبی و مصر، به ۶۹۱ میلیون متر مربع کاهش یافته است.

۴) در سال ۲۰۱۶، صادرات جهان ۴۸ میلیون متر مربع افزایش یافت و به ۲۷۹۴ میلیون متر مربع (%۷/۱+) ، روند رشد نسبتاً محدود را برای سومین سال متمادی رقم زد. علاوه بر این، این افزایش بیشتر به افزایش صادرات از کشور های عضو اتحادیه اروپا مربوط می شود، که از ۸۵۶ تا ۹۰۳ میلیون متر مربع (%۵/۵+)، تقریبا یک سوم از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داد. صادرات از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی نیز به خوبی افزایش یافت (از ۱۲۹ به ۱۴۱ میلیون متر مربع، %۹/۱۱+)، همین طور صادرات از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز افزایش یافت (از ۱۳۹ به ۱۴۷ میلیون متر مربع، %۵/۵+) که زیان حاصل از سال گذشته را تا حدودی جبران کرد.

در مقابل، صادرات در منطقه آسیا کاهش به ۱۵۱۳ میلیون متر مربع رسید که کاهشی معادل %۸/۰ را تجربه کرد. و  % ۲/۵۴ از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داد، این در حالی ست که کاهش صادرات از آفریقا و آمریکای شمالی همچنان ادامه داشت (آفریقا از ۳۵ به۳۰ میلیون متر مربع رسید، %۱۴-، آمریکای شمالی از ۶۵ به ۶۰ میلیون متر مربع، %۷/۷-).

رشد اقتصادی پیش رو بازار ایتالیا

۵) نگاهی به گرایش صادرات به قاره های مختلف

اتحادیه اروپا با کسب منطقه با %۲/۶۹ از کل تولید جهان توانست رتبه اول در صادرات را به خود اختصاص دهد و مناطق دیگر را پشت سر نهد. کشورهای خارج از اتحادیه اروپا %۷/۲۵ از تولیدات خود را به صادرات اختصاص دادند، آمریکای شمالی %۷/۱۶، آمریکای جنوبی %۱۳، آسیا %۲/۱۶ و آفریقا تنها %۵/۷ از صادرات جهان را به خود اختصاص دادند. روند صادرات و واردات در طول سال ها همچنان منطبق بر دیدگاه بلند مدت ما مبنی بر مصرف کاشی در نزدیکی محل تولید است. اگر چه صادرات جهانی %۴/۲۱ تولید و مصرف کاشی %۹/۲۱ ارزیابی شده است، بیش از نیمی از این حجم (%۵۹) از صادرات، صادرات در همان منطقه جغرافیایی است. (به عنوان مثال، %۷۹ صادرات آمریکای جنوبی در آمریکای جنوبی باقی می ماند، %۷۷ صادرات آمریکای شمالی در منطقه نفتا باقی می ماند و %۶۴ صادرات آسیا به سایر کشور های آسیایی ارسال می شود. اتحادیه تنها استثنایی است که تقریبا %۵۰ از صادرات آن در کشور های غیر اروپایی فروخته می شود. این تحلیل با این واقعیت تایید شده است که سهم تولید و مصرف جهانی در هر قاره مشابه است. به عبارت دیگر، آسیا به ترتیب %۵/۷۱ تولید و %۶۹ مصرف جهانی، اروپا( اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا) %۴/۱۴ و %۶/۱۱، آمریکا %۱۱ و %۵/۱۳ و آفریقا %۱/۳ و %۱/۴ برآورد شده است.


نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments