در حال بارگزاری سرام پخش

امور مشتریان: 035-38274760

طرح دکوراسیون وارکالا 50*50 خیام

کد محصول: CP1794


طراح:

سبک طرح: سنگ


جمع کل 45,938 تومان

مشخصات فنی کالا

پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 5% - 5.5% floor
مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Resistant
شیمیایی مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 class 3
مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 Class GA
ابعادی و سطحی ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 0.3%
کیفیت سطح ظاهری ISO-105452 INSO-9169-2 95%
اطلاعات تکمیلی
استانداردهای سازمان ملی استاندارد
استانداردهای سازمان ملی استاندارد

دکوراسیون مرتبط