در حال بارگزاری سرام پخش

امور مشتریان: 035-38274760

طرح دکوراسیون دوما سایز 60*60 کاشی پرسپولیس - کالیبره براق

کد محصول: 160-0201606010100301


طراح:

سبک طرح:


جمع کل 56,160 تومان

مشخصات فنی کالا

پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 4.05%
مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Resistant
شیمیایی مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 class 3
مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 Class GB
ابعادی و سطحی ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±3%
کیفیت سطح ظاهری ISO-105452 INSO-9169-2 95%
اطلاعات تکمیلی

دکوراسیون مرتبط